Petodnevni tečaj video montaže


Cilj ove radionice Logos Medie bio je pružiti mladima priliku steći nove vještine. Nakon radionice „Snimanja video kamerom“ slijedila je radionica „Video montaža“ u kojoj su korisnici naučili kako od „sirovog“ materijala napraviti konačan proizvod: film koji će biti postavljen na Internet stranice, DVD, ili će se distribuirati na drugi način..

#video #montaža #snimanje #radionica

Featured Posts
Recent Posts
Archive