3. međunarodna multimedijska konferencija


Organizirali smo ovu konferenciju jer smo želi prenijeti znanja na mlade iz cijele Hrvatske, ali i steći iskustva o radu s mladima iz drugih krajeva. Konferencija je imala predavanja i radionice: Osnove fotografiranja, Obrada digitalnih fotografija, Video snimanje, Video montaža, After Effects, Cromakey, Izrada titlova za film, Društvene mreže, Obrada zvuka, Izrada web stranica, Rasvjeta, HTML i CSS, Izrada PowerPoint prezentacija, Gluma i dikcija...


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square